Back to top

STALNA RAZSTAVA

Ob ogledu osrednje razstave boste ugotovili, da ne pripovedujemo zgodbe vsake evropske države posebej. Nasprotno – raziskati želimo, kako je zgodovina vplivala na oblikovanje evropskega spomina in kako še naprej vpliva na naš vsakdan in našo prihodnost. Kot v našem življenju so tudi tu stvari, ki se jih želimo spominjati, in stvari, ki bi jih želeli pozabiti. Iste dogodke pa je mogoče razumeti tudi iz različnih vidikov.

Na našem spletišču si lahko ogledate manjši del vsebin iz naše stalne razstave.

Vhod v Evropo v drugem nadstropju

OBLIKOVANJE EVROPE

Ali obstaja skupna evropska preteklost? Kaj povezuje celino? Vaše potovanje se začne tu!

Vstop v Evropo globalno moč - tretje nadstropje

EVROPA: SVETOVNA SILA

Zahteve po demokraciji in nacionalni suverenosti, širitev industrializacije in imperializem – zaradi vsega tega se smer Evrope korenito spremeni. Evropa je na vrhuncu svetovne moči. V Evropi 19. stoletja se zaradi teh sprememb krepijo družbene napetosti, njihove posledice pa so močno prisotne še danes.

Vhod v Evropo v ruševinah - tretje nadstropje

EVROPA V RUŠEVINAH

V dveh množičnih vojnah in totalitarnem nasilju s prve polovice 20. stoletja prihaja do skrajnih grozodejstev in teptanja človeka.

Vhod v četrto nadstropje

OBNOVA RAZDELJENE CELINE

Na pogorišču vojne nastane nov politični prostor, ločen z železno zaveso. Zamisel o evropskem povezovanju se začne uresničevati, vendar – ali bo uspela?

Entrance to fifth floor - Shattering Certainties

NARAŠČAJOČA NEGOTOVOST

Gospodarstva, ki so bila po vojni uspešna, so v zastoju. Komunistični režimi se soočajo s sistemskimi težavami in zgubljajo družbeno-politično legitimnost. Globalizacija in konec hladne vojne pospešita evropsko integracijo.

EVROPA ZDAJ

Kaj so naša skupna prepričanja, ki nas povezujejo ne glede na politične, verske, kulturne in družbene razlike? Kaj bo o naši sedanjosti pisalo v zgodovinskih učbenikih prihodnosti?