Back to top
REZERVACIJE

Hiša evropske zgodovine je namenjena Evropejcem z vse celine in iz vseh družbenih okolij.

Na voljo vam je interaktivna tablica z avdio in video vsebinami ter besedilom o muzeju in stalni razstavi v vseh 24 uradnih jezikih EU. Vsebine na tablici je mogoče s posebnimi razlagami prilagoditi učencem in otrokom.

Če ste rezervirali obisk stalne razstave, obiščite samo ta del razstave. Zaradi zdravstvenih in varnostnih ukrepov morate obisk začasne razstave rezervirati ločeno. Če ste rezervirali tudi obisk začasne razstave, vas vabimo, da po stalni razstavi obiščete tudi začasno.

Druga možnost za poslušanje zvočnega vodnika je na lastni napravi prek platforme Soundcloud. Povezave so na spletnih straneh stalne razstave na našem spletišču.

Prosimo, pridite pravočasno, da bo mogoče izpolniti vse zdravstvene in varnostne ukrepe.

------------------------

Hiša evropske zgodovine je za nove ukrepe, ki se izvajajo v muzeju od ponovnega odprtja, prejela bruseljsko oznako za zdravstveno varnost.

Brussels Health Safety Label