Back to top

Muzeji raziskujejo zgodovino smeti v Evropi

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Zakaj naj muzeji govorijo o smeteh? Odpadki so po definiciji marginalizirani, saj gre za stvari, ki jih zavržemo in jih ne želimo več videti, a so postali osrednja tema našega časa. Ker so muzeji namenjeni učenju, razmisleku in razpravi ter povezujejo predmete in zgodbe skozi čas, ponujajo edinstveno priložnost, da se ta tema izpostavi.

Hiša evropske zgodovine je leta 2021 zastavila muzejski projekt, ki vprašanje odpadkov v Evropi obravnava z zgodovinskega vidika in se osredotoča na njihov pomen znanilcev družbenih sprememb. Muzej pripravlja začasno razstavo na to temo, poleg tega pa povezuje enajst muzejev iz desetih evropskih držav, ki na lokalni in nacionalni ravni pokrivajo področja naravoslovja, etnologije, umetnosti in arheologije.  Muzeji skupaj preučujejo, kako bi lahko s svojimi zbirkami, programi in praksami sprožili pogovor o smeteh, v katerega bi vključili svoje občinstvo.

To vseevropsko partnerstvo si je za cilj zadalo skupni razvoj spletne platforme, ki naj bi zaživela v začetku leta 2023, hkrati z začasno razstavo Hiše evropske zgodovine v Bruslju. Partnerski muzeji bodo v tem času ponujali tudi skupni program dejavnosti, namenjen spletnim in muzejskim obiskovalcem po vsej Evropi.

Vsi partnerji vprašanje odpadkov preučujejo z nadnacionalnega in transdisciplinarnega vidika v okviru naslednjih tem in ciljev:

ZBIRKE: povezave med predmeti iz različnih držav in panog, namenjene razumevanju značilnosti in pomena odpadkov.

ZGODBE: z intervjuji v skupnostih po vsej Evropi, namenjenimi razumevanju njihovega odnosa do odpadkov, stopijo v osredje ljudje.

EKOSISTEMI: izmenjava znanja in ozaveščanje o prisotnosti odpadkov in njihovem vplivu na našo okolico.

MREŽE SMETI: povezovanje znanja in praks na področju ravnanja z odpadki iz različnih jezikov, regij, panog in skupnosti.

AKTIVISTIČNI MUZEJ: z izmenjavo dobre prakse in virov se v središče muzejskega dela postavi trajnostnost.

 

Partnerji

 

Avstrijski etnografski muzej (Dunaj, Avstrija)

„Smo odprta hiša odprtega duha v središču avstrijske prestolnice in platforma za pretekla in aktualna kulturna in družbena vprašanja. Zanimajo nas razprave in prakse, ki na novo osvetljujejo vidike okoljske in socialne pravičnosti ter pravičnosti med spoloma. Veselimo se izziva, kako uporabiti te pristope in o njih razpravljati na evropski ravni, ko govorimo o odpadkih in smeteh!“

 

Estonski narodni muzej (Tartu, Estonija)

„V naši stalni razstavi Srečanja in v začasnih projektih se osredotočamo tudi na sodobnega človeka in okolje. Zbiramo zgodbe iz baltskih držav in jih umestimo sem, v Raadi, kjer je bilo včasih letališče. Danes pa tu, v Tartuju, stoji čisto nov Estonski narodni muzej, v katerem obravnavamo tudi obsežne procese in okoljsko zgodovino.“

 

Fundacija muzeja Ettore Guatelli (Ozzano Taro, Italija)

„Muzej Ettore Guatelli je skozi leta pogosto obravnaval vprašanja ekologije, odpadkov in zavrženega. Razstava, ki je na ogled spomladi 2022, ima naslov Odpadki: ljudje, stvari, kraji. Hodi po poti, ki jo je začrtal že Ettore, saj obravnava teme, ki so mu bile blizu, vendar z vidika sedanjosti.“

 

Muzej evropskih kultur – Narodni muzeji v Berlinu (Nemčija)

„V MEK smo leta 2019 zasnovali koncept zbirke, ki med drugim opredeljuje prednostna področja, ki bodo podlaga za tematski razvoj zbirke in razstavnih dejavnosti muzeja v prihodnjih letih. Trajnostnost je eno od teh področij. Odziva se na pomembno aktualno socialno vprašanje o vsakdanji praksi glede tega, kaj obdržimo in kaj zavržemo, pa tudi glede popravil, recikliranja in ponovne uporabe.“

 

Muzej novejše zgodovine Celje (Celje, Slovenija)

„V našem muzeju, ki je družbeno angažiran in usmerjen v prihodnost, raziskujemo pomembna vprašanja, povezana s posledicami našega načina življenja, in si prizadevamo spodbujati ali pospešiti pozitivne spremembe.“

 

Muzej valonskega življenja – provinca Liège (Belgija)

„Naslednjo razstavo v našem muzeju odpiramo leta 2022. Posvečena je smetem, večinoma v Valoniji, a tudi v Belgiji in Evropi. Zato se nadvse veselimo sodelovanja v tem evropskem projektu in izmenjave izkušenj z drugimi muzeji, začenši s Hišo evropske zgodovine.“

 

Narodni muzej romunskih kmetov (Bukarešta, Romunija)

„V Narodnem muzeju romunskih kmetov organiziramo etnološke raziskave in razstave o nedavnih ključnih družbeno-kulturnih vprašanjih. Med njimi se nekatere raziskave osredotočajo na teme, ki so tesno povezane s smetmi.“

 

 

Dunajski naravoslovni muzej (Avstrija)

„Naravoslovni muzej si prizadeva, da bi vidno prispeval k trajnostnemu razvoju v Avstriji, Evropi in svetu. Ta cilj želimo doseči z odličnimi raziskavami v posameznih znanstvenih disciplinah in tudi z interdisciplinarnimi in participativnimi raziskavami, z dostopom širše javnosti do naših zbirk s pomočjo digitalne tehnologije, z uporabo inovativnih, vključujočih in navdihujočih pristopov k poučevanju znanosti ter s ciljem, da do leta 2030 postanemo popolnoma ogljično nevtralen muzej.“

 

Narodni etnografski muzej (Varšava, Poljska)

„Pobudi Hiše evropske zgodovine smo se pridružili, ker smo našli povezave med našimi projekti in razstavami ter partnerstvom o zgodovini odpadkov. Ta projekt je odlična priložnost za našo zeleno skupino, pobudo našega muzeja, osredotočeno na trajnostnost. Lahko spodbudi razmislek o smeteh in ustvari priložnost, da celotna institucija na novo opredeli naše različne zbirke. V veselje nam je, da lahko svoje izkušnje in znanje delimo z muzeji po vsej Evropi.“