Back to top

OBJAVE

Hiša evropske zgodovine je zavezana razširjanju znanja o evropski zgodovini in spodbujanju javnih razprav o stalni prisotnosti preteklosti v današnjem svetu.

Obiskovalci lahko prek objav odkrivajo delovanje muzeja, njegovo filozofijo in vsebine v širšem smislu. Prav tako pa te razširjajo muzejsko izkušnjo pred dejanskim obiskom in po njem.

V tem razdelku lahko odkrivate osnovne značilnosti stalne razstave glede na najpomembnejše dogajanje v evropski zgodovini. Pomembnejši predmeti z razstav so predstavljeni s podrobnimi opisi in razpravami strokovnjakov. 

Na voljo je tudi vrsta prispevkov k razpravam ter analize o temah, povezanih s Hišo evropske zgodovine.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Prikazano 1 - 12 od 13 zadetkov
Red and white academic journal cover

Ta dokument prispeva k sedanji razpravi o najboljših praksah pri zbiranju gradiva, pomembnega za današnjo družbo, in dokumentiranju zgodovine v nastajanju.Več informacij

Book cover Hans-Gert Pottering

Izčrpna biografija Ein europäisches Gewissen (Evropska vest) izpod peresa Michaela Gehlerja in Marcusa Gonschorja, za katero je predgovor napisal Donald Tusk, je odličen in podroben biografski portret nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta in pobudnika projekta Hiša evropske zgodovine Hans-Gerta Pötteringa.Več informacij

Kakšno mesto ima antika v Hiši evropske zgodovine? V tem prispevku je predstavljen pogled na antiko v tem muzeju, ki je muzej o evropski zgodovini v Bruslju in ga je ustanovil Evropski parlament. Avtor je eden od kustosov, ki se že od začetka projekta v letu 2011 ukvarja s pripravo in predstavljanjem vsebin v tem muzeju.Več informacij

Cover of Bien Symboliques journal

Hiša evropske zgodovine je muzej o evropski zgodovini, ki ga je ustanovil in ga upravlja Evropski parlament. Svoja vrata je odprla maja 2017 v Bruslju. S katerimi izzivi se sooča ta muzejska ustanova?Več informacij

Making HIstories cover - colonial images

Hiša evropske zgodovine v osrčju evropske četrti v Bruslju je svoja vrata za javnost odprla 4. maja 2017. Veliko besed je bilo že namenjenih opisovanju muzeja, posvečenega zgodovini Evrope, in številnim izzivom, s katerimi se sooča od svoje ustanovitve. Nič pa še ni bilo objavljenega o tem, kako na muzej gleda 493.722 obiskovalcev, ki so od odprtja že stopili skozi...Več informacij

People walking past rememberance names

Hiša evropske zgodovine se je odprla v Bruslju leta 2017. Zgodovino Evrope obravnava z nadnacionalnega vidika, tako da je prva svetovna vojna predstavljena kot konflikt, ki je spremenil kasnejšo evropsko zgodovino in je sestavni del evropskega spomina, čeprav so pogledi nanjo zelo različni. Cilj Hiše evropske zgodovine je te daljnosežne in trajne posledice predstaviti z muzeološkim pristopom, ki bi...Več informacij

Evropski parlament je v zadnjih desetletjih postopoma dobival nove pristojnosti, življenje te institucije pa zaznamujejo naraščajoča kompleksnost in prizadevanje za večjo legitimnost. Pri obojem je bistvenega pomena obvladovanje informacij, ki tečejo v dveh smereh: vse večja specializacija odborov in vse intenzivnejše komuniciranje z javnostjo. To je podlaga za prizadevanja Parlamenta, da bi nadoknadil demokratični primanjkljaj v zasnovi Evropske unije.Več informacij

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Hišo evropske zgodovine bi lahko v več pogledih imenovali tudi razširjeni muzej. V tem članku so predstavljene tri glavne ideje na to temo. Prvič, kako opisati evropsko naravo tega muzeja? Drugič, kako je zasidran v prostor, lokalno okolje in v širše evropsko geografsko okolje? Tretjič, kako ta muzej postavlja evropsko dediščino v nov okvir?Več informacij

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Hiša evropske zgodovine, ustanovljena na pobudo Evropskega parlamenta, je svoja vrata odprla 4. maja 2017 v Bruslju. Gre za sodoben muzej, zasnovan kot prostor spomina in prihodnosti, ki je namenjen širokemu občinstvu.Več informacij

Front cover European Commemoration book

Andrea Mork, glavna kuratorka Hiše evropske zgodovine, v članku obravnava teoretično osnovo, vodilne zamisli in osrednje zgodovinsko sporočilo, na katere se naslanja stalna razstava novega muzeja. Več informacij

Front cover European Consciousness book

Taja Vovk van Gaal, akademska vodja projekta Hiše evropske zgodovine, je v knjigi prispevala poglavje o tem, kako je muzej nastajal.Več informacij

Autobiography cover Hans-Gert Pöttering

To je avtobiografija Hans-Gerta Pötteringa, nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta in pobudnika projekta Hiša evropske zgodovine, ki je zdaj izšla še v angleščini. Pöttering nam v njej razkrije svojo življenjsko zgodbo, hkrati pa je tudi pripoved o tem, kako je Evropa vzniknila iz kaosa in sovraštva druge svetovne vojne in iz povojne delitve na vzhodni in zahodni blok.Več informacij

Pages