Back to top

Širitev na Evropo: Hiša evropske zgodovine v Bruslju

Constanze Itzel
Prispevek
1 Jan 2019
število strani: 11

Hišo evropske zgodovine bi lahko v več pogledih imenovali tudi razširjeni muzej. V tem članku so predstavljene tri glavne ideje na to temo. Prvič, kako opisati evropsko naravo tega muzeja? Drugič, kako je zasidran v prostor, lokalno okolje in v širše evropsko geografsko okolje? Tretjič, kako ta muzej postavlja evropsko dediščino v nov okvir?

Formati in jeziki, ki so na voljo
OPIS

Objava je rezultat mednarodnega seminarja Muzeji in identitete, ki je bil drugi mednarodni seminar v ciklusu o načrtovanju razširjenega muzeja, pripravil pa ga je Muzej palače kralja Jana III. v Wilanowu.

Publikacija “Museums and Identities. Planning an Extended Museum“ (Muzeji in identitete, načrtovanje razširjenega muzeja) je 20. zvezek v seriji Muzeologia, ki se izdaja s finančno podporo posebnega projekta Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM), Muzeja palače kralja Jana III., Narodnega muzeja v mestu Kielce, muzeja sodobne umetnosti MOCAK v Krakovu in Muzeja krakovskega rudnika soli v Wieliczki.