Back to top

Med avtoriteto in dialogom: izzivi Hiše evropske zgodovine

Christine Dupont
Prispevek
21 Sep 2020
število strani: 14

Hiša evropske zgodovine v osrčju evropske četrti v Bruslju je svoja vrata za javnost odprla 4. maja 2017. Veliko besed je bilo že namenjenih opisovanju muzeja, posvečenega zgodovini Evrope, in številnim izzivom, s katerimi se sooča od svoje ustanovitve. Nič pa še ni bilo objavljenega o tem, kako na muzej gleda 493.722 obiskovalcev, ki so od odprtja že stopili skozi njegova vrata.

Formati in jeziki, ki so na voljo
OPIS

V tem poglavju je opisan sicer številčno skromen, a pomenljiv sveženj komentarjev, ki jih muzej prejema že ves čas svojega delovanja. Med njimi so odzivi akademskih krogov in medijev ter nekaj mnenj, ki so jih izrazili obiskovalci med vodenimi ogledi. V članku je predstavljen globalni pristop muzeja in izzivi, s katerimi se srečuje kot javna zgodovinska ustanova. Posebna pozornost je namenjena muzeju kot edinstvenemu mediju, ki ima lastna sredstva izražanja in komuniciranja. Izhodišča za obravnavanje nekaterih najpomembnejših vprašanj, s katerimi se sooča ta zanimiva, a kompleksna hiša, so muzejska pripoved, zasnova prostorov, zbirka in interakcija z obiskovalci.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage, avtor: Paul Ashton