Back to top
„CCCP USA"
Pariz, Francija, 1968
Roman Cieslewicz
Plakat
Reprodukcija
Hiša evropske zgodovine, Bruselj, Belgija

Oba bloka, zahodni in vzhodni, sta bila odločena dokazati večvrednost svojega družbenega modela. Vzhod je verjel, da bo komunistična ideologija izpodrinila kapitalizem, temeljil pa je na planskem gospodarstvu in oblasti ene stranke. Te gospodarske in politične značilnosti so veljale le za prehodni korak do brezrazredne in brezdržavne družbe.