Back to top
„Portret zakoncev Hobé“ (Portrait de Monsieur et Madame Georges Hobé)
Belgija, 2. polovica 19. st.
Gustave Vanaise (1854–1902)
Musées royaux des Beaux-Arts / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussels, Belgium

Beseda buržoazija, tj. meščanstvo, izhaja iz francoskega jezika in označuje nov razred ljudi, ki je nastal z družbenimi spremembami ob industrijski revoluciji. Bili so ekonomsko neodvisni, izobraženi, pridobivali so politične pravice in bili gonilna sila gospodarskih in političnih sprememb.