Back to top
Nasmythovo parno kladivo
Velika Britanija, ok. leta 1850
Kopija
Science Museum, London, Združeno kraljestvo

Industrializacija in uvedba strojne proizvodnje sta povsem spremenili delovne pogoje po vsej Evropi.