Back to top
„Splav. Kdaj bodo odločale ženske?“
Belgija, 1976
Naslovnica revije
Reprodukcija
Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale, Seraing, Belgija

Ženske so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vedno glasneje opozarjale na še vedno prisotno neenakopravnost med spoloma. Čeprav jih je večina že imela volilno pravico, pa so se v javnem in zasebnem življenju še vedno soočale z diskriminacijo in omejenimi svoboščinami. Feminizem je postal aktivna sila za odpravo patriarhalne prevlade in vzpostavitev resnično enakopravne družbe.