Back to top
Prvi evropski pohod proti brezposelnosti
Italija, 1978
Plakat
Reprodukcija
International Institute of Social History, Amsterdam, Nizozemska

Recesija je z vse večjo brezposelnostjo, izključenostjo in odtujenostjo ogrožala socialno kohezijo. Zato je leta 1978 več sindikatov skupaj organiziralo prvi evropski pohod proti brezposelnosti, s čimer so opozorili na evropeizacijo sindikalnega boja in zavest o nadnacionalnih interesih.