Back to top
Prazne avtoceste na „nedeljo brez avtomobilov“
Nizozemska, 1973
Rob Mieremet
Fotografija
Nationaal Archief, Haag, Nizozemska

Energetska kriza je imela neposredne posledice za vsakodnevno življenje ljudi in je številne zahodnoevropske vlade prisilila v ukrepanje. Organizirale so kampanje proti pretirani porabi energije in ob nedeljah uvedle prepoved vožnje, da bi prihranili gorivo. Kriza je na boleč način pokazala, kako močno so zahodna gospodarstva odvisna od uvožene energije.