Back to top

EURÓPA V TROSKÁCH

Rok 1914 je pre Európu zlomovým bodom. Európa dosiahla celosvetovú politickú, hospodársku a kultúrnu nadvládu. Vypuknutie prvej svetovej vojny, prvej industrializovanej masovej vojny, však viedlo k nebývalej skaze nielen na bojisku, ale aj v spoločnosti ako celku. Tieto štyri roky bezprecedentného svetového konfliktu otriasli Európou v základoch.

Táto katastrofa odštartovala najvražednejšie storočie v dejinách Európy a jej traumatické následky sa hlboko vryli do európskej pamäte. V dôsledku prvej svetovej vojny sa staré impériá rozpadli a vznikli nové štáty. Rástol vplyv pacifizmu a myšlienky európskej integrácie. Druhá svetová vojna sa často opisuje ako totálna vojna, v ktorej zanikol rozdiel medzi vojakmi a civilným obyvateľstvom. Milióny ľudí sa stali obeťami masových popráv, deportácií, hladu, nútených prác, koncentračných táborov či bombardovania.

Vstup do Európy v troskách - tretie poschodie

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

Vypuknutie prvej svetovej vojny, prvej industrializovanej masovej vojny, viedlo k nebývalej skaze nielen na bojisku, ale aj v spoločnosti ako celku. Tieto štyri roky bezprecedentného svetového konfliktu otriasli Európou v základoch.

Táto katastrofa odštartovala najvražednejšie storočie v dejinách Európy a jej traumatické následky sa hlboko vryli do európskej pamäte.

TOTALITARIZMUS PROTI DEMOKRACII

V dôsledku prvej svetovej vojny sa staré impériá rozpadli a vznikli nové štáty. Rástol vplyv pacifizmu a myšlienky európskej integrácie.

Parlamentná demokracia začala prekvitať v celej Európe, kým Sovietsky zväz sa stal prvou komunistickou diktatúrou. Do roku 1939 však väčšina týchto demokracií zlyhala a väčšina Európanov žila v autoritárskych či totalitných režimoch, ktoré násilne kontrolovali verejný aj súkromný život a obmedzovali osobné slobody.

Nacisti sa dostali k moci v roku 1933 a nastolili totalitný režim, ktorý árijských Nemcov považoval za biologicky nadradenú rasu predurčenú na ovládnutie Európy. Židia boli obviňovaní z problémov Nemecka a z tajných plánov na ovládnutie sveta.

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

Druhá svetová vojna sa často opisuje ako totálna vojna, v ktorej zanikol rozdiel medzi vojakmi a civilným obyvateľstvom. Milióny ľudí sa stali obeťami masových popráv, deportácií, hladu, nútených prác, koncentračných táborov či bombardovania.

Za nacistickej vlády boli milióny osôb zavraždené v rámci systematických sociálnych a etnických čistiek. Genocída európskych Židov sa z hľadiska svojho rozsahu a byrokratickej formy stala udalosťou, ktorá v dejinách nemá obdobu. V strednej a východnej Európe, ktorá sa stala dejiskom zrážok národného socializmu a stalinizmu, mala táto vojna osobitne krutý charakter.

DIELO SKAZY

V druhej svetovej vojne zomrelo podľa odhadov 60 miliónov ľudí, z čoho takmer dve tretiny tvorilo civilné obyvateľstvo. Len samotné čísla však nedokážu vyjadriť celý rozsah osobných tragédií ani katastrofálny dosah týchto udalostí na rôzne skupiny ľudí. Vystavené predmety rozprávajú ľudské príbehy v pozadí týchto udalostí a nás všetkých nútia zamyslieť sa nad tým, ako sa ľudia vyrovnávajú s traumami a stratami takéhoto rozsahu.