Back to top

STÁLA VÝSTAVA

Na ceste hlavnou výstavou si iste všimnete, že vám nerozprávame príbeh každého európskeho národa. Namiesto toho chceme preskúmať, ako história formovala európsku pamäť a ako naďalej vplýva na náš život dnes aj v budúcnosti. Podobne ako v našom živote si niektoré veci chceme zapamätať a na niektoré by sme radšej zabudli. A, samozrejme, rovnakú udalosť možno posudzovať z rôznych hľadísk.

Naša webová stránka zobrazuje len malý výber z obsahu stálej výstavy.

Vstup do Shaping Europe druhého poschodia

FORMOVANIE EURÓPY

Existuje spoločná európska minulosť? Čo kontinent spája? Vaša cesta sa začína tu!

Vstup do Európy globálnej moci - tretie poschodie

EURÓPA: SVETOVÁ VEĽMOC

Volanie po demokracii a národnej zvrchovanosti, rozmach industrializácie a imperializmu – to všetko radikálne mení smerovanie Európy. Európa dosahuje vrchol svojej celosvetovej moci. Zmeny podnecujú sociálne napätie v Európe 19. storočia – a ich vplyv je veľmi významný aj dnes.

Vstup do Európy v troskách - tretie poschodie

EURÓPA V TROSKÁCH

V rozličných dejstvách masovej vojny a totalitného teroru v prvej polovici 20. storočia sa naplno prejavuje krutosť a opovrhovanie ľudskosťou.

Vchod do štvrtého poschodia

OBNOVA ROZDELENÉHO KONTINENTU

Z vojnového popola vzniká nová politická realita rozdelená železnou oponou. Začína sa uskutočňovať myšlienka európskej integrácie – ale bude sa jej dariť?

Entrance to fifth floor - Shattering Certainties

KONIEC ISTÔT

Prekvitajúce povojnové hospodárstva stagnujú. Komunistické režimy zápasia so systémovými problémami a nedostatkom spoločensko-politickej legitimity. Globalizácia a koniec studenej vojny urýchľujú európsku integráciu.

EURÓPA V SÚČASNOSTI

Aké presvedčenia nás spájajú bez ohľadu na politické, náboženské, kultúrne a sociálne rozdiely? Čo sa bude v budúcich učebniciach dejepisu písať o súčasnosti?