Back to top

ŠKOLY

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Skupiny bez sprievodcu v DEH nesmú mať – v závislosti od aktuálnej kapacity – viac ako tridsať študentov a na každých pätnásť študentov sa vyžaduje jedna sprievodná osoba.

Rezerváciu treba urobiť aspoň štyri týždne vopred.

Pred plánovaním návštevy si prečítajte úplný zoznam bezpečnostných opatrení súvisiacich s Covid-19.

Ak chcete preskúmať naše vzdelávacie materiály ponúkané vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, navštívte, prosím, časť Aktivity pre triedy.

Ak máte ďalšie otázky, navštívte našu stránku Často kladené otázky pre učiteľov. Ďalšie otázky: historia-learning@ep.europa.eu