Back to top

PUBLIKÁCIE

Cieľom Domu európskej histórie je šíriť znalosť európskych dejín a podnecovať verejnú diskusiu o pretrvávajúcom vplyve minulosti v dnešnom svete.

Prostredníctvom publikácií môžu návštevníci preniknúť do činnosti múzea, jeho filozofie a jeho obsahu v širšom zmysle. Zároveň to rozširuje zážitok z múzea pred vlastnou návštevou i po nej.

V tejto časti môžete preskúmať základné prvky stálej výstavy v súlade s kľúčovými udalosťami európskych dejín. Významné objekty výstav sú vysvetlené v podrobných opisoch a odborných článkoch. 

K dispozícii máme aj rad odborných článkov s diskusnými príspevkami a analýzami tém, ktoré sa týkajú Domu európskej histórie.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazuje sa 1 – 12 z(o) 13 položiek
Red and white academic journal cover

Tento dokument prispeje k súčasnej diskusii o odporúčaných postupoch pri zhromažďovaní materiálov relevantných pre súčasnú spoločnosť a dokumentovaní toho, ako sa veci diali.Čítať ďalej

Book cover Hans-Gert Pottering

Autori biografického diela Ein europäisches Gewissen (Svedomie Európy), ku ktorému predslovom prispel Donald Tusk, ponúkajú veľmi podrobný a presný portrét Hansa-Gerta Pötteringa, bývalého predsedu Európskeho parlamentu a iniciátora projektu Domu európskej histórie.Čítať ďalej

Aké miesto má starovek v Dome európskej histórie? Tento príspevok objasňuje, ako vníma starovek Dom európskej histórie – múzeum európskych dejín, ktoré zriadil Európsky parlament a ktoré sa nachádza v Bruseli. Autor príspevku je jedným z kurátorov, ktorí od spustenia projektu v roku 2011 pracujú na tvorbe obsahu múzea a informujú o ňom.Čítať ďalej

Cover of Bien Symboliques journal

Dom európskej histórie je múzeum dejín Európy, ktoré zriadil a spravuje Európsky parlament. Otvorené bolo v máji 2017 v Bruseli. Aké výzvy musí zvládať táto výnimočná múzejná inštitúcia?Čítať ďalej

Making HIstories cover - colonial images

Dom európskej histórie otvoril svoje brány pre verejnosť v centre európskej štvrte v Bruseli 4. mája 2017. O tomto múzeu venovanom dejinám Európy a o rôznych výzvach, ktorým čelilo a stále čelí, sa už napísalo veľa. Doteraz sa však žiadna publikácia nevenovala tomu, ako múzeum vníma 493 722 návštevníkov, ktorí si ho od jeho otvorenia prehliadli.Čítať ďalej

People walking past rememberance names

Dom európskej histórie bol otvorený v Bruseli v roku 2017. Jeho spracovanie dejín Európy je založené na nadnárodnom prístupe. Prvú svetovú vojnu prezentuje ako konflikt, ktorý zmenil európsku históriu. Táto téma predstavuje podstatnú súčasť európskej pamäte, aj keď na ňu existuje množstvo odlišných pohľadov. Cieľom Domu európskej histórie je objasniť tento hlboký a trvalý vplyv. Na tento účel využíva...Čítať ďalej

Ako Európsky parlament (EP) postupne získaval v posledných desaťročiach čoraz viac právomocí, zvyšovala sa aj jeho inštitucionálna komplexnosť a rástli snahy o jeho väčšiu legitimitu. Informačná stratégia mala zásadný význam v dvoch smeroch: špecializácia výborov a čoraz intenzívnejšie kontakty a komunikácia s verejnosťou. To je základ úsilia Parlamentu vyrovnať demokratický deficit v usporiadaní Európskej únie (EÚ).Čítať ďalej

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Dom európskej histórie možno vo viacerých ohľadoch nazvať „rozšírené múzeum“. Tento článok sa v tejto súvislosti venuje trom hlavným otázkam. Po prvé, ako možno opísať európsky charakter tohto múzea? Po druhé, ako je začlenený do priestoru z hľadiska svojho umiestnenia, ako aj v širšom európskom geografickom priestore? Po tretie, ako sa múzeu podarilo vytvoriť nový kontext európskeho dedičstva?Čítať ďalej

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Dom európskej histórie – iniciatíva Európskeho parlamentu, bol slávnostne otvorený 4. mája 2017 v Bruseli. Ide o súčasné múzeum, ktoré má byť „miestom spomienok a budúcnosti“ a slúžiť širokej verejnosti.Čítať ďalej

Hlavná kurátorka Domu európskej histórie Andrea Mork sa vo svojom článku zaoberá teoretickým základom, hlavnými myšlienkami a historickými odkazmi, ktoré zohrávali rozhodujúcu úlohu pre stálu výstavu nového múzea. 

 Čítať ďalej

Taja Vovk van Gaal, vedúca akademického projektu Domu európskej histórie, prispieva do tejto knihy kapitolou s podrobnými informáciami o vzniku múzea.Čítať ďalej

Autobiography cover Hans-Gert Pöttering

Životopis Hansa-Gerta Pötteringa, bývalého predsedu Európskeho parlamentu a iniciátora projektu Domu európskej histórie, vychádza prvýkrát v anglickom preklade. Je v ňom zachytený osobný príbeh, ale aj cesta, ktorou musela Európa prejsť, aby po druhej svetovej vojne prekonala zmätok a nenávisť a povojnové rozdelenie na východný a západný blok.Čítať ďalej

Pages