Back to top

PUBLIKÁCIE

Cieľom Domu európskej histórie je šíriť znalosť európskych dejín a podnecovať verejnú diskusiu o pretrvávajúcom vplyve minulosti v dnešnom svete.

Prostredníctvom publikácií môžu návštevníci preniknúť do činnosti múzea, jeho filozofie a jeho obsahu v širšom zmysle. Zároveň to rozširuje zážitok z múzea pred vlastnou návštevou i po nej.

V tejto časti môžete preskúmať základné prvky stálej výstavy v súlade s kľúčovými udalosťami európskych dejín. Významné objekty výstav sú vysvetlené v podrobných opisoch a odborných článkoch. 

K dispozícii máme aj rad odborných článkov s diskusnými príspevkami a analýzami tém, ktoré sa týkajú Domu európskej histórie.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazuje sa 1 – 4 z(o) 4 položiek

Budovanie Domu európskej histórie

Hlavná kurátorka Domu európskej histórie Andrea Mork sa vo svojom článku zaoberá teoretickým základom, hlavnými myšlienkami a historickými odkazmi, ktoré zohrávali rozhodujúcu úlohu pre stálu výstavu nového múzea. 

 Čítať ďalej

Návrh nového príbehu o Európe: projekt Domu európskej histórie

Martí Grau Segú, člen akademického projektového tímu Domu európskej histórie, sa vo svojej kapitole zaoberá európskymi dejinami ako príbehom, ktorý posilňuje úlohu zväzku medzi európskymi národmi a spoločnosťami a dáva význam myšlienke Európy ako historického objektu vymedzeného spoločnými prvkami, a nie ako zemepisnej polohy.Čítať ďalej