Back to top

Život v Európe: kedysi a dnes

Kieran Burns
Odborný článok
17 dec 2019
10 pages

Dom európskej histórie bol otvorený v Bruseli v roku 2017. Jeho spracovanie dejín Európy je založené na nadnárodnom prístupe. Prvú svetovú vojnu prezentuje ako konflikt, ktorý zmenil európsku históriu. Táto téma predstavuje podstatnú súčasť európskej pamäte, aj keď na ňu existuje množstvo odlišných pohľadov. Cieľom Domu európskej histórie je objasniť tento hlboký a trvalý vplyv. Na tento účel využíva typicky muzeologický prístup presahujúci tradičné hranice národného a vojenského múzea a osobitný dôraz kladie na dosah tohto konfliktu na životy obyčajných Európanov.

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Dom európskej histórie uplatnil pri zostavovaní stálej výstavy chronologický, ako aj tematický prístup. Hlavná časť dejín sa začína na konci osemnásteho storočia, neskôr sa zaoberá zásadnými míľnikmi devätnásteho storočia, veľkými katastrofami prvej polovice dvadsiateho storočia a povojnovou rekonštrukciou, politickým rozdelením a znovuzjednotením Európy. Dejová os pokračuje až do veku globalizácie, po širšiu európsku integráciu a súčasné udalosti, ako je brexit.

Obrázok na titulnej strane © Guillaume Baviere 2015