Back to top

Veci na jedno použitie - História modernej krízy

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Sprievodca výstavou
19 jan 2023
256 pages

Projekt Veci na jedno použitie odhaľuje skrytú históriu odpadu v Európe a zároveň zdôrazňuje jeho význam ako ukazovateľa spoločenských zmien. Projekt Veci na jedno použitie nás sprevádza históriou od priemyselnej revolúcie cez časy vojnového nedostatku a prudký nárast povojnovej spotreby až po dnešnú neprekonateľnú krízu v oblasti odpadu. Znázorňuje zásadné zmeny v tom, ako sme s odpadom zaobchádzali v minulosti, a v spôsobe, akým o ňom uvažujeme alebo naopak vôbec neuvažujeme. Pohľad do minulosti dokazuje, že súčasná kritika a dôrazné výzvy na zmenu sú relevantné a zmysluplné.

OPIS

Knihu si možno v plnej verzii zakúpiť v obchode múzea. (Dostupné iba v angličtine)

Ako možno hovoriť o minulosti odpadu bez toho, aby sme najprv pochopili súčasnú situáciu? Ako môžeme hovoriť o odpade a nezmieniť pri tom ľudí, ktorí s ním manipulujú? Ako je možné vytvoriť výstavu o odpadoch bez toho, aby sme sa poradili so skutočnými odborníkmi?

Organizácie zodpovedné za nakladanie s odpadom a jeho znižovanie v Bruseli sa s nami ochotne podelili o svoje skúsenosti.

ISBN 978-92-846-9638-3