Back to top

Svedomie Európy: Životopis Hansa-Gerta Pötteringa

Michael Gehler, Marcus Gonschor
Other
1 jún 2022
662 pages

Autori biografického diela Ein europäisches Gewissen (Svedomie Európy), ku ktorému predslovom prispel Donald Tusk, ponúkajú veľmi podrobný a presný portrét Hansa-Gerta Pötteringa, bývalého predsedu Európskeho parlamentu a iniciátora projektu Domu európskej histórie.

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Toto dielo z pera historikov Michaela Gehlera a Marcusa Gonschora vyšlo prvýkrát v nemčine pod názvom Ein Europäisches Gewissen v roku 2020. V súčasnosti je k dispozícii aj v anglickom preklade Sebastiana Schnorrenberga.  V knihe, ktorá sa opiera o dôkazy a udalosti posudzuje skôr rozvážne, neopisujú zblízka len „európsky život“ Hansa-Gerta Pötteringa, ale aj mnohé kľúčové politické udalosti daného obdobia. Presvedčivo dokladá, nakoľko je pravdivé vyhlásenie Jeana-Clauda Junckera: „Hans-Gert Pöttering sa vyznačuje tým, že Európa preňho bola vždy vecou presvedčenia, a nie politického kalkulu... Od svojho prvého zvolenia do Európskeho parlamentu sa neúnavne zasadzoval o to, aby sa európsky sen stal skutočnosťou.“

Výňatok z knihy o tom, ako vznikol Dom európskej histórie, si môžete pozrieť tu v angličtine.