Back to top

Rozšírenie Európy. Dom európskej histórie v Bruseli

Constanze Itzel
Odborný článok
1 jan 2019
11 pages

Dom európskej histórie možno vo viacerých ohľadoch nazvať „rozšírené múzeum“. Tento článok sa v tejto súvislosti venuje trom hlavným otázkam. Po prvé, ako možno opísať európsky charakter tohto múzea? Po druhé, ako je začlenený do priestoru z hľadiska svojho umiestnenia, ako aj v širšom európskom geografickom priestore? Po tretie, ako sa múzeu podarilo vytvoriť nový kontext európskeho dedičstva?

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Publikácia je výsledkom  2. medzinárodného seminára v rámci cyklu Plánovanie rozšíreného múzea s názvom Múzeá a identity, ktorý zorganizovalo Múzeum paláca kráľa Jana III. vo Wilanówe.

Publikácia Múzeá a identity. Plánovanie rozšíreného múzea je 20. zväzok série Muzeológia vydanej vďaka finančnej podpore osobitného projektu ICOM, Múzea paláca kráľa Jana III. vo Wilanówe, Národného múzea v Kielce, Múzea súčasného umenia MOCAK v Krakove a Krakovského múzea soľnej bane Wieliczka.