Back to top

Nepokojná mladosť

Domu európskej histórie
Sprievodca výstavou
11 feb 2019
186 pages

Mladí ľudia v Európe sa za posledných 70 rokov pretvorili zo skupiny, ktorej sa dejiny diali, na skupinu, ktorá dejiny píše. Táto výstava sa zameriava na štyri generácie takýchto mladých ľudí, ktorí dospeli v kľúčových momentoch európskeho príbehu: koncom štyridsiatych, v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia. Skúma kľúčové skúsenosti mládeže; od vzdelávania a zamestnania až po vytvorenie vlastnej identity a nájdenie lásky.

  • Dostupné iba v angličtine
  • ISBN 978-92-846-3145-2
OPIS

Táto kniha bola uverejnená pri príležitosti výstavy Nepokojná mladosť (február 2019 – február 2020). Obsahuje eseje renomovaných akademických pracovníkov v oblasti histórie, sociológie a kultúrnych štúdií na témy prezentované na tejto výstave, ako aj príspevky kurátorov Domu európskej histórie, ktoré túto výstavu predstavujú.

Knihu si možno v plnej verzii zakúpiť v obchode múzea. Online nákup tu.