Back to top

Dom európskej histórie. Múzeum ako samostatné oddelenie Európskeho parlamentu

Christine Dupont
Odborný článok
27 júl 2021
13 pages

Dom európskej histórie je múzeum dejín Európy, ktoré zriadil a spravuje Európsky parlament. Otvorené bolo v máji 2017 v Bruseli. Aké výzvy musí zvládať táto výnimočná múzejná inštitúcia?

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Tento príspevok prezentuje názor jedného z kurátorov, ktorý pracuje na rozvoji obsahu múzea a poskytovaní príslušných informácií od spustenia projektu v roku 2011. Múzeum je preto ústrednou témou tohto článku. Najskôr hovorí o jeho zbierkach a prezentáciách (koncepcia spracovania dejín Európy), potom o uplatňovaných normách a odborných postupoch. Napokon sa zameriava na to, čo znamená európska nadnárodná špecifickosť tohto múzea z hľadiska jeho obsahu, ako aj jeho fungovania v rámci európskej inštitúcie.

Fotografia ©: Flickr, licencia CC. Tempo-Team.