Back to top

Dom európskej histórie – jedinečné historické múzeum

Blandine Smilansky
Other
1 jan 2019
10 pages

Dom európskej histórie – iniciatíva Európskeho parlamentu, bol slávnostne otvorený 4. mája 2017 v Bruseli. Ide o súčasné múzeum, ktoré má byť „miestom spomienok a budúcnosti“ a slúžiť širokej verejnosti.

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Jeho zbierky, výstavy a program ponúkajú prehľad dejín Európy a vyzdvihujú javy a udalosti, ktoré spojili alebo rozdelili zúčastnené národy. Pri ich zostavovaní bol zvolený prísne nadnárodný pohľad, ktorý odráža rozmanitosť a viaceré uhly pohľadu na európsku históriu. Dom európskej histórie je jedinečnou inštitúciou svojho druhu a jeho zámerom je podnietiť kritické a triezve úvahy o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy. Darí sa mu? Do akej miery?

Poďakovanie: Revue de l'Institut national du Patrimoine