Back to top

Dom európskej histórie

Dr. Constanze Itzel
Other
3 máj 2018
6 pages

Studnica rozmanitosti a komplexnosti európskych spomienok (pp 54 - 59)

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Dvere Domu európskej histórie sa otvorili pre verejnosť 6. mája 2017. Jeho cieľom je podnecovať občanov k zamysleniu sa nad dejinami Európy a európskej integrácie a k vzájomnej diskusii. Časopis Observing Memories uskutočnil rozhovor s riaditeľkou múzea Dr. Constanze Itzelovou o výzvach, ktoré so sebou prináša vytváranie medzinárodného projektu spomienok.