Back to top

PUBLIKÁCIE

Cieľom Domu európskej histórie je šíriť znalosť európskych dejín a podnecovať verejnú diskusiu o pretrvávajúcom vplyve minulosti v dnešnom svete.

Prostredníctvom publikácií môžu návštevníci preniknúť do činnosti múzea, jeho filozofie a jeho obsahu v širšom zmysle. Zároveň to rozširuje zážitok z múzea pred vlastnou návštevou i po nej.

V tejto časti môžete preskúmať základné prvky stálej výstavy v súlade s kľúčovými udalosťami európskych dejín. Významné objekty výstav sú vysvetlené v podrobných opisoch a odborných článkoch. 

K dispozícii máme aj rad odborných článkov s diskusnými príspevkami a analýzami tém, ktoré sa týkajú Domu európskej histórie.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazuje sa 1 – 3 z(o) 4 položiek

Nepokojná mladosť

Mladí ľudia v Európe sa za posledných 70 rokov pretvorili zo skupiny, ktorej sa dejiny diali, na skupinu, ktorá dejiny píše. Táto výstava sa zameriava na štyri generácie takýchto mladých ľudí, ktorí dospeli v kľúčových momentoch európskeho príbehu: koncom štyridsiatych, v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia. Skúma kľúčové skúsenosti mládeže; od vzdelávania a zamestnania až po...Čítať ďalej

Vznik Domu európskej histórie

Kniha Creating the House of European History (Vznik Domu európskej histórie) zachytáva dlhú cestu k vzniku nášho múzea. Štyridsať autorov v nej v štyridsiatich štyroch esejach opisuje tento fascinujúci a zložitý proces z rozličných profesionálnych i osobných uhlov. Rozprávajú o nápadoch a výzvach, ambíciách a pochybnostiach, prekážkach a riešeniach.

Táto kniha bola uverejnená pri príležitosti prvého výročia otvorenia Domu...Čítať ďalej

Front cover Interactions catalogue

Interactions - Temporary Exhibition Catalogue

Na tejto výstave prezentujeme mnohoraké formy stretnutí – vojnu, rokovania, obchod, jedlo, umenie, vzdelávanie – a touto optikou skúmame európsku históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré vytvorila.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazuje sa 1 – 3 z(o) 4 položiek

Budovanie Domu európskej histórie

Hlavná kurátorka Domu európskej histórie Andrea Mork sa vo svojom článku zaoberá teoretickým základom, hlavnými myšlienkami a historickými odkazmi, ktoré zohrávali rozhodujúcu úlohu pre stálu výstavu nového múzea. 

 Čítať ďalej