Back to top

Predošlé dočasné výstavy

INTERAKCIE

5 máj 2017 - 31 máj 2018

(VÝSTAVA SKONČILA V ROKU 2018)

Čo počas stáročí spájalo ľudí v Európe?

Aké stopy týchto minulých interakcií môžeme nájsť v našom dnešnom živote?

Výstava INTERAKCIE odhaľuje príbehy o tom, ako sa ľudia sťahovali a stretávali, ako cestovali myšlienky a tovar, a o stretnutiach a výmene v rámci kaleidoskopického pohľadu na kultúrne dejiny Európy.

Výstava INTERAKCIE je miestom stretnutí. Pozýva vás, aby ste rôznymi spôsobmi...

Yellow banner with young people shouting

Nepokojná mladosť

1 mar 2019 - 29 feb 2020

(VÝSTAVA SKONČILA V ROKU 2020)

Mladí ľudia v Európe sa za posledných 70 rokov pretvorili zo skupiny, ktorej sa dejiny diali, na skupinu, ktorá dejiny píše. Táto výstava sa zameriava na štyri generácie takýchto mladých ľudí, ktorí dospeli v kľúčových momentoch európskeho príbehu: koncom štyridsiatych, v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia. Skúma kľúčové skúsenosti mládeže; od vzdelávania...

Fake for Real

1 jún 2020 - 31 okt 2021

(OKTÓBER 2020 - JANUÁR 2022)

V každodennej rutine je sladkým pokušením všetko senzačné, veľkolepé a nadprirodzené. Umožňuje nám to uniknúť z obyčajnosti. Hra na ilúziu je však zábavná len vtedy, keď s ňou súhlasíme. Keď sme oklamaní zámerne, strácame v mnohých ohľadoch, či už naše peniaze, našu dôveryhodnosť, integritu alebo dokonca existenciu.

Hoci súčasné množstvo (dez)informácií nemá obdobu, tento problém je odveký....

Rodiaca sa história: dokumentovanie pandémie COVID-19

1 máj 2020 - 31 aug 2020

Začiatkom roka 2020 sa v Dome európskej histórie začal projekt, ktorého cieľom je zhromaždiť svedectvá o živote v Európe počas pandémie COVID-19, predovšetkým prejavy solidarity, nádeje a posilňovania komunít. Ďalej na tejto stránke si môžete prezrieť rôzne zdokumentované predmety, ktoré boli darované do našej zbierky.

Výber z nich bol od júna do decembra 2020 vystavený v miestnosti Fables Room nášho múzea.

Covid píše dejiny

15 jún 2020 - 31 aug 2021

Dom európskej histórie začal projekt zbierania svedectiev o živote v Európe počas pandémie. Pracovný názov projektu je Dokumentovanie Covidu. Doteraz sa zameriaval predovšetkým na fenomény, ako sú solidarita, nádej a budovanie spoločenstiev. Ďalším krokom je výmena skúseností a výsledkov rôznych zberateľských akcií jednotlivých múzeí. Umožňuje nám to prepájať, konfrontovať a porovnávať skúsenosti s publikom na celom kontinente.

Pages