Back to top

POSLANIE A VÍZIA

VÍZIA

Cieľom projektu Domu európskej histórie je vytvoriť popredné múzeum o nadnárodných fenoménoch, ktoré formovali náš kontinent. V interpretácii dejín z európskej perspektívy spája a porovnáva spoločné skúsenosti a ich rozličné výklady. Snaží sa stimulovať vzdelávanie o nadnárodných perspektívach v celej Európe.
 

POSLANIE

Dom európskej histórie je fórum pre vzdelávanie, reflexiu a diskusiu. Otvorený je pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich vek a pôvod. Jeho primárnym poslaním je zlepšiť pochopenie európskych dejín v celej ich komplexnosti, podnietiť výmenu názorov a kriticky pristupovať k východiskovým predpokladom.

Dejiny Európy zobrazuje spôsobom, ktorý poukazuje na veľký počet možných pohľadov a interpretácií. Zachováva spomienky, ktoré sú spoločné, aj ktoré rozdeľujú. Vystavuje a zbiera artefakty dejín európskej integrácie a jej základov. Dom európskej histórie je akademicky nezávislý projekt Európskeho parlamentu a je súčasťou jeho programu pre návštevníkov.

Naše nadnárodné zbierky, výstavy a programy prinášajú neočakávaný a inšpiratívny zážitok. Chceme oslovovať široký okruh ľudí a nadväzovať partnerstvá, a tým posilniť európsky rozmer diskusií, výstav a učenia o dejinách. Dom európskej histórie je miestom na stretnutia a výmeny názorov. Mnohostranná interpretácia minulosti stavia mosty k otázkam, ktoré sú pre dnešnú Európu dôležité.