Back to top

Z pohľadu...

Vianočné prímerie v roku 1914 a nenápadné exponáty v múzeách nemajú na prvý pohľad veľa spoločného. To isté možno povedať o holokauste a hraniciach Európy. Tieto štyri zásadne odlišné udalosti a témy však jedinečným spôsobom prispeli k formovaniu Európy a jej spoločností v podobe, v akej ich poznáme dnes. Všetky tvoria časti tej istej skladačky, ktorú Dom európskej histórie predstaví návštevníkom v roku 2022.

V priebehu budúceho roka bude Dom európskej histórie približne každé dva mesiace organizovať sedem vzdelávacích podujatí zameraných na takéto veľmi rôznorodé témy, ktoré sú neoddeliteľne spojené s históriou európskeho kontinentu. Séria podujatí má názov Z pohľadu...

Kalendár podujatia (pozri nižšie) poskytuje viac informácií o prezentovaných témach a dátumoch.

Tí, čo rozprávajú príbehy

Očití svedkovia, historici, umelci a aktivisti z rôznych oblastí sa v sérii podelia o svoje príbehy a názory. Spolu s nimi sa budú účastníci týchto podujatí počas osobitných dní, festivalov alebo spomienkových akcií venovať rôznym témam a priamo sa do nich zapojiť.

Na tento účel sa využijú rôzne vzdelávacie formáty, ako sú diskusie s hosťami, digitálne výstavy a nahrávky výpovedí.

Rôzne pohľady, pretože...

Rôzne pohľady s odlišným zameraním prinášajú rôzne videnie sveta. Prostredníctvom rôznych objektívov v kamere, ktorá sleduje plynutie času, budú mať účastníci možnosť zachytiť pestré momenty toku európskej histórie doplnené o nové perspektívy a poznatky.

Cieľom je, aby sa každý účastník podieľal na tvorbe obsahu, a tak obohatil ponuku múzea. Ich hlasy budú vypočuté; ich názory sa budú brať do úvahy. No ešte zaujímavejšie je, že osobné príbehy sa stanú prirodzenou súčasťou bohatstva Domu európskej histórie.

Účasť na podujatiach

V neustále sa meniacich časoch pandémie COVID-19 Dom európskej histórie využíva každý možný kontaktný a komunikačný kanál. Pomocou novej digitálnej infraštruktúry sa snaží odstrániť hranice medzi digitálnym a fyzickým svetom. Všetky podujatia sú hybridné – možno sa do nich zapojiť online aj na mieste. Bez ohľadu na to, ako navštívite múzeum, či už osobne, alebo cez internet z domu, zamestnanci Domu európskej histórie zabezpečia vaše optimálne a zmysluplné zapojenie.

Dom európskej histórie prinesie viac informácií na svojich platformách sociálnych médií. Takisto bude neskôr s blížiacim sa podujatím spúšťať vyhradené webové stránky programu a poskytovať viac podrobností o téme a účasti.

 

  • 23. január 2022 Z pohľadu ľudí, ktorí prežili holokaust – ODLOŽENÉ
  • 19. február 2022 Vianoce v zákopoch z pohľadu historikov
  • 8. máj 2022 Európa z pohľadu mladých občanov
  • 4. jún 2022 Z pohľadu hrdých milencov od roku 1850
  • október 2022 Európske hranice z pohľadu cestovateľov
  • november 2022 Zabudnuté predmety z pohľadu hľadačov pokladov
  • december 2022 Ľudské práva z pohľadu ich obhajcov