Back to top

Priestory objavovania určené rodinám sú otvorené celé leto!

Priestory objavovania určené rodinám

Princezná Európa a jej brat Kadmus sprevádzajú deti na ceste časom v priestoroch objavovania určených rodinám. Na objavnej ceste budú môcť deti vďaka cestovateľskej brožúre tvorivo komunikovať s Domom európskej histórie. Priestory sú určené pre deti od šesť do desať rokov a nachádzajú sa na štyroch poschodiach múzea. Možno tu nájsť špeciálne navrhnuté predmety na hranie, technologicky nenáročné hlasovacie zariadenia a interaktívne hry prepojené so samotným obsahom výstavy.

Ponúkané aktivity

V rámci rôznych aktivít sú deti nenútenou formou nabádané k tomu, aby sa vžili do situácie ľudí, ktorí sú súčasťou výstav, a zamysleli sa nad skutočnosťou, že mnohé otázky sú stále aktuálne. Tieto priestory a aktivity umožňujú malým rodinným skupinám návštevníkov spoločne diskutovať o tom, čo pri prehliadke videli a čo sa tam dozvedeli.

Priestory objavovania určené rodinám umožňujú aj mladším návštevníkom, aby na návšteve strávili príjemný čas. Rodiny musia pri objavovaní európskej histórie cítiť vôňu, dotýkať sa a prežívať históriu tak, ako nikdy predtým. Aktivity zahŕňajú rolovú hru na cestovnú kanceláriu, galériu kostýmov a možnosť predstaviť si, ako roboty a ponorky zmenia náš svet.

Otváracie hodiny

Priestory objavovania sú teraz v plnom rozsahu otvorené počas bežných otváracích hodín múzea. Niektoré aktivity, napríklad skúšky kostýmov a rolová hra v cestovnej kancelárii sa konajú:

v stredu od 14.00 do 17.00 h

v sobotu a nedeľu od 10.30 do 11.30 h a od 14.00 do 17.00 h