Back to top

Múzeum obnovuje skupinové aktivity

Dom európskej histórie od 14. marca postupne obnoví svoje skupinové aktivity.

Toto rozhodnutie nadväzuje na zlepšenie situácie v oblasti verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a následné rozhodnutia príslušných belgických orgánov a Európskeho parlamentu o zrušení, zmiernení alebo postupnom zrušení opatrení a obmedzení súvisiacich s koronavírusom.

Predpokladá sa, že postupné opätovné otvorenie prebehne takto:

  • Prehliadky stálej expozície múzea so sprievodcom pre širokú verejnosť sa obnovia v pondelok 14. marca.
  • V pondelok 28. marca budú opäť k dispozícii prehliadky stálej expozície so sprievodcom pre základné a stredné školy.
  • Poludňajšie prehliadky stálej expozície múzea sa pre širokú verejnosť obnovia v utorok 15. marca.
  • Múzeum začne ponúkať prehliadky dočasnej výstavy Keď steny hovoria v sobotu 30. apríla a školské workshopy k tejto výstave budú k dispozícii od pondelka 9. mája.
  • Múzeum od štvrtka 22. septembra obnoví školský workshop o ľudských právach.

Prehliadky so sprievodcom a workshopy trvajú 90 minút a sú k dispozícii vo francúzštine, v angličtine, holandčine alebo nemčine. Poludňajšie prehliadky trvajú 45 minút a sú k dispozícii len v angličtine. Všetky aktivity sú bezplatné, rovnako ako vstup do múzea.

Skupiny, ktoré majú záujem o tieto aktivity, si musia návštevu rezervovať elektronicky aspoň štyri týždne pred plánovaným dátumom návštevy. Odporúča sa overiť si dostupnosť a rezervovať si návštevu v dostatočnom predstihu pred požadovaným štvortýždňovým obdobím. Iba na poludňajšie prehliadky nie je potrebná rezervácia – návštevníci sa môžu zastaviť pred začiatkom prehliadky.