Back to top

Dekódovanie konfliktu na Ukrajine

Po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu dal Dom európskej histórie vypracovať štúdiu, aby získal jasnejší pohľad na túto krízu a pomohol svojim návštevníkom lepšie pochopiť, o čo všetko ide na Ukrajine. Túto štúdiu vypracovala Kristina Zmejauskaitė, študentka doktorandského štúdia v odbore dejiny na Univerzite v Dubline, na základe približne 20 článkov a prednášok.

Cieľom projektu bolo priblížiť návštevníkom Domu európskej histórie dianie počas vojny, predpokladom čoho je pochopenie dejín a zamyslenie sa nad spomienkami.

Zhromaždené materiály mali poskytovať rôzne uhly pohľadu a byť vedecky podložené, no zároveň spracované formou prístupnou pre širokú verejnosť. Jedným z kritérií bolo, aby sa materiály zaoberali konkrétnymi otázkami, ako napríklad: Kto a ako v súčasnosti odkazuje na históriu, na aké účely a s akými výsledkami?

Štúdia musela spĺňať ďalšie kritériá: v článkoch a prednáškach sa mal klásť dôraz na spomienky a dejinné udalosti, ktoré mali podľa možnosti viesť k diskusii v celoeurópskom kontexte. Okrem toho mali byť autori z rôznych krajín, takže články a prednášky mohli byť v rôznych jazykoch a skôr ako na vyjadrenie osobných názorov mali slúžiť na analýzu situácie.

Navyše mali byť vydané alebo uverejnené na internete počas uplynulých piatich rokov, pochádzať z jasne identifikovaných a spoľahlivých zdrojov a obsahovať príspevky od uznávaných historikov a akademických pracovníkov.

Tu vám ponúkame výsledky rešerše:

 

Fotografia: Valentin Kundeus, Adobe Stock – Pamätník nezávislosti Ukrajiny s ukrajinskou vlajkou v pozadí