Back to top

Boj proti dezinformáciám

Dom európskej histórie privítal 28. októbra členov pracovnej skupiny East StratCom z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ich kolegov z útvaru hovorcu Európskeho parlamentu na prezentácii dočasnej výstavy múzea Fake for Real – História pozmeňovania a falšovania. Obidva tímy sa v súčasnosti zaoberajú šírením a vplyvom dezinformácií na celoeurópskej úrovni, okrem iného konšpiračnými teóriami a protidemokratickou propagandou. Chcú tak dosiahnuť, aby bola komunikácia vo väčšej miere založená na faktoch a aby sa zlepšilo celkové mediálne prostredie a občianska spoločnosť.

Kurátorky výstavy Simina Badica a Joanna Urbanek previedli návštevníkov výstavou, ktorá objasňuje dlhú a komplexnú históriu pozmeňovania, falšovania a klamlivých tvrdení v Európe. Najväčší záujem vzbudila časť Éra postpravdy?, keďže bola vytvorená na základe príspevkov útvaru hovorcu. Občania sa v jej rámci môžu v interaktívnych hrách oboznámiť s metódami overovania faktov a vyskúšať si inovatívnu „filtrovú bublinu“, ktorá názorne vysvetľuje, ako fungujú sociálne médiá.

Výstava v Bruseli bola predĺžená do 30. januára 2022. Opäť sú možné rezervácie skupín a jednotlivci si návštevu rezervovať nemusia. Pre online návštevníkov bola vytvorená aj séria virtuálnych prehliadok.