Back to top

Ako vytvárame kalendár poludňajších prehliadok?

Pieterjan Van Langenhove, projektový manažér, vzdelávací tím

Šťastný nový rok všetkým našim návštevníkom! Rok 2023 začíname predstavením nášho nového kalendára poludňajších prehliadok. Sú v ňom uvedené všetky témy našich týždenných prehliadok po múzeu.

Čo sú poludňajšie prehliadky?

Každý utorok od 12.15 do 13.00 h sa návštevníci môžu zúčastniť na bezplatnej 45-minútovej prehliadke výstavy v múzeu, ktorú sprevádza člen vzdelávacieho tímu. Každý týždeň predstavujeme novú tému, takže vždy je niečo nové na objavovanie.

Poludňajšia prehliadka je dokonalou príležitosťou na spoznanie nášho múzea – rýchlou formou sa dá dozvedieť viac o rôznym témach a bližšie sa oboznámiť s históriou. Ide nám o usporiadanie významných podujatí, ale tiež o to, aby sme zaujali všetkých účastníkov, keď počas prehliadky diskutujeme o obsahu s našimi návštevníkmi. Je to chvíľa, keď sa jej obsah skutočne stáva živý pre každého.

História poludňajších prehliadok

Dom európskej histórie zaviedol poludňajšie prehliadky neformálnou formou prvýkrát v roku 2018. Pôvodne začali ako všeobecné prehliadky múzea, ale od roku 2019 sa tím rozhodol, že namiesto toho vypracuje kalendár s konkrétnymi témami. Popoludňajšie prehliadky sa rýchlo stali atrakciou a jedinečnou súčasťou ponuky múzea.

Po krátkom prerušení počas pandémie ochorenia COVID-19 sa poludňajšie prehliadky vrátili do múzea v marci 2022 – a to ešte vo väčšom a lepšom formáte ako predtým!

Týždenné témy poskytujú návštevníkom príležitosť ponoriť sa do mnohých rôznych príbehoch, ktoré sa v múzeu rozprávajú, a obzrieť si súvisiace exponáty, ktoré sú vystavené.

Každý mesiac predstavujeme novú tému, ktorú rozdelíme na týždenné tematické okruhy. Takže pri 12 témach a 52 tematických okruhoch, ktoré treba naplánovať, vypracovať a zrealizovať, si vytvorenie kalendára vyžaduje čas, preto sa práca na ňom začína už v septembri.

Ako sa vytvára kalendár poludňajších prehliadok?

Na začiatku tím pre vzdelávanie a podujatia zoberie do úvahy všetky akcie, ktoré sú už plánované na nadchádzajúci rok.

Napríklad tento rok otvoríme v polovici februára novú dočasnú výstavu nazvanú Veci na jedno použitie.

Chceli sme do programu zahrnúť aj konkrétne dátumy, ktoré sú obzvlášť významné pre európsku históriu, napríklad 75. výročie Európskeho kongresu. Keďže ide o dôležitý míľnik európskeho integračného procesu, je to dátum, ktorý sme chceli vložiť do kalendára.

Navrhli sme aj ďalšie výročné pamätné dátumy a opakujúce sa podujatia počas celého roka.

Keď už máme tieto konkrétne dátumy, prečítame si príspevky našich návštevníkov. Po každej poludňajšej prehliadke vyplnia naši návštevníci dotazník a vďaka ich cenným úvahám môžeme z roka na rok zlepšovať program. V poslednom bode dotazníka sa pýtame návštevníkov na témy, s ktorými by sa chceli oboznámiť. Tieto ich príspevky sú pre nás obrovským zdrojom inšpirácie!

Takto sme zistili, že mnohí naši návštevníci sa chcú dozvedieť viac o Ukrajine, ale aj o iných témach, ako sú problematika LGBTQ+ a tiež rodové a environmentálne témy.

V neposlednom rade sa prizrieme kalendáru z predchádzajúceho roka, aby sme videli, čo sa osvedčilo a mohlo by sa ešte zopakovať.

A tu sa začína skutočný tvorivý proces! Všetky témy spojíme do mesačného programu, aby sme mu dali ucelenú podobu, pričom podľa možností striedame jednoduchšie a zložitejšie témy.

Poludňajšie prehliadky sú výborný spôsob, ako spoznať múzeum počas prvej návštevy, a zároveň príležitosť na oboznámenie sa s danou témou neformálnym, zábavným a zaujímavým spôsobom.

„Páčilo sa mi dozvedieť sa niečo o európskej histórii takouto hravou formou! Ďakujem vám za organizáciu tohto podujatia, určite ho odporučím!“  – účastník nedávnej poludňajšej prehliadky

Tešíme sa na všetkých návštevníkov našich poludňajších prehliadok v roku 2023!

Zobraziť týždenné témy v roku 2023

Stručne o poludňajších prehliadkach

  • Každý utorok
  • 12.15 – 13.00 h
  • anglický jazyk
  • voľný vstup
  • registrácia nie je potrebná
  • miesto stretnutia: vstupná hala
  • múzeum je plne prístupné všetkým návštevníkom