Back to top

Rovnocenní? – Ľudské práva

Vek: 
12-15
OPIS

Táto téma si kladie za cieľ preskúmať niektoré z najvýznamnejších kategórií v rámci širokej definície ľudských práv a posúdiť súvislosti a rozpory medzi právami a povinnosťami. Študentom budú pri skúmaní témy pomáhať súčasné aj historické príklady z Európy a zo sveta, ktoré ich budú nútiť premýšľať o tom, ako by zareagovali na zložité etické situácie. Diskutovať sa bude o otázkach rešpektovania práv iných osôb, konfliktu medzi kultúrnymi zvyklosťami a ľudskými právami a prípadnej odôvodnenosti odňatia práv v určitých situáciách.