Back to top

Hranice a mosty – Migrácia

Vek: 
12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
OPIS

Otázka migrácie je v dnešnej Európe naliehavou témou, ale prečo? Ľudstvo je v globálnom pohybe, dôkazom čoho sú rôzne javy siahajúce od tragických prípadov utopenia v Stredozemnom mori až k tzv. úniku mozgov v samotnej Európe. Táto téma skúma niektoré z príčin jednotlivých typov migrácie a vyzýva nás, aby sme za zamysleli nad tým, ako by sa na základe príkladov z európskej histórie dali lepšie pochopiť súčasné dobrovoľné i nútené presuny ľudí.