Back to top

Čo si myslíte, kto ste? – Identita

Vek: 
12-15, 16-18
OPIS

Ako definujete svoju identitu? Akými vlastnosťami ju môžete charakterizovať? Identita sa neustále mení a vyvíja, a preto sú aj naše názory na to, kto sme a kto asi sú ostatní, otvorené zmenám. Táto téma skúma mnohorakú povahu identity na báze minulých i súčasných príkladov, a tak nás núti premýšľať nad tým, čo môže znamenať európska identita v 21. storočí.