Back to top

OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Osvetové projekty Domu európskej histórie sa riadia týmito zásadami:

  • Rozširovanie publika: vykonávame rôzne osvetové činnosti s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti, ako aj počet návštevníkov a používateľov. Berieme do úvahy aj ľudí, ktorí nie sú tradičnými návštevníkmi múzeí.
  • Prístupnosť: naším cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup publika k zdrojom bez ohľadu na polohu, úroveň vzdelania, vek, etnickú príslušnosť, fyzické či intelektuálne schopnosti alebo jazyk. Výstavy, služby a programy sa vyvíjajú v inkluzívnom rámci.
  • Konzultácia a výskum: konzultácie a výskum tvoria základ osvetových iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby programy a činnosti boli relevantné pre určené cieľové skupiny alebo zúčastnené komunity.
  • Vedúce postavenie: Dom európskej histórie zohráva vedúcu úlohu pri budovaní sietí, ktoré uľahčujú partnerstvá, spoluprácu a spojenectvá s inými inštitúciami a organizáciami.

Súčasné projekty Domu európskej histórie zahŕňajú putovnú výstavu Fake for Real, miesta európskej demokracie a celoeurópske partnerstvo s múzeami v oblasti odpadu s názvom Veci na jedno použitie – história modernej krízy.

Zobrazuje sa 1 – 1 z(o) 1 položiek