Back to top
Izba príslušníka vrstvy „yuppies“ (80. roky 20. storočia)
Tinker Imagineers, Utrecht, Holandsko

Mladí mestskí profesionáli – tzv. yuppies – boli tými, ktorí skutočne ťažili z hospodárskeho rozmachu v 80. rokoch 20. storočia. Svoj úspech dávali najavo vo všetkých oblastiach života. Hudobné videoklipy, s komerčným charakterom a výrazným dôrazom na vizuálnu stránku, boli prejavom rastúceho internacionalizmu kultúry mládeže a jej starostlivosti o osobný imidž. Začiatkom 90. rokov 20. storočia mobilita vo vzdelávaní a v zamestnaní v spojení so stúpajúcou životnou úrovňou a so zanechaním politického rozdelenia vytvorila obraz mládeže Európy, ktorá je kozmopolitná a otvorená svetu.