Back to top
Schránka na príspevky. Podpora pre Solidaritu
Švédsko, 1980– 1989
Ośrodek Karta, Varšava, Poľsko
Rok 1989 bol revolučným rokom v dejinách Európy.

V 80. rokoch 20. storočia zosilnel odpor Poliakov voči komunistickej moci, ktorý nadväzoval na robotnícke nepokoje, ktoré začali už v päťdesiatych rokoch. Štrajkujúci robotníci v gdanských lodeniciach založili slobodné odbory pod názvom Solidarita a žiadali lepšie životné podmienky a politické reformy.