Back to top
List väzňa z gulagu
Viatlag, Sovietsky zväz, január 1943
Brezová kôra
Tukuma muzejs, Tukums, Lotyšsko

V Sovietskom zväze sa za Stalinovho režimu počas vojny a po vojne stali milióny ľudí obeťami núteného vnútorného presídľovania. V tomto liste napísanom na brezovej kôre deportovaný právnik, ktorý ochorel počas prác v gulagu, hovorí o nádeji, že sa opäť stretne so svojou rodinou. K tomu však nikdy nedošlo.