Back to top
Pištoľ použitá pri sarajevskom atentáte
Belgicko, 1910
Heeresgeschichtliches Museum, Viedeň, Rakúsko

28. júna 1914 bosniansky Srb Gavrilo Princip, ktorý sa usiloval o juhoslovanský štát nezávislý od Rakúska, v Sarajeve zavraždil následníka rakúsko-uhorského trónu, arcivojvodu Františka Ferdinanda, a jeho ženu. Tento čin narušil krehkú rovnováhu síl a uvrhol celý kontinent do vojny.