Back to top
Vojnové zbrane na Svetovej výstave
Paríž, Francúzsko, 1900
Katalóg výstavy
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Na svetovej výstave v roku 1900, kde bolo možné vidieť vojnové zbrane a koloniálne dediny, sa naplno prejavilo súperenie štátov a medzinárodné napätie z konca 19. storočia. Táto rivalita dramaticky poznamenala charakter nasledujúceho storočia.