Back to top
Nasmythov parný buchar
Veľká Británia, okolo roku 1850
Replika
Science Museum, Londýn, Spojené kráľovstvo

Industrializáciou a zavedením mechanizovanej výroby sa od základov zmenili pracovné podmienky ľudí v celej Európe.