Back to top
Diderotova a d’Alembertova Encyklopédia
Paríž, Francúzsko
1751 – 1772
Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Vek osvietenstva v 18. storočí bol prelomom v kultúrnom a politickom rozvoji Európy. Zdôrazňovaním hodnoty rozumu a racionálneho myslenia podnietil obrovský rozvoj vo vede, filozofii, spoločnosti a politike.