Back to top
Transparent týkajúci sa krízy v EÚ
Oslo, Nórsko, 2012
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Kríza štátnych dlhov a vplyv kontroverzných úsporných a záchranných opatrení stavajú Európsku úniu pred jednu z najťažších dilem od jej vzniku. Tieto opatrenia boli pokusmi o záchranu menovej únie medzi veľmi rôznorodými národnými hospodárstvami. Grécka kríza v roku 2015 takmer vedie k rozpadu eurozóny.