Back to top
Držiak na pijavý papier použitý pri Helsinskom záverečnom akte
Fínsko, 1975
Striebro
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Toto je podpis Alda Mora, talianskeho premiéra a predsedu Rady Európskeho spoločenstva, na Helsinskej deklarácii. Na tejto konferencii dostalo Európske spoločenstvo po prvýkrát v histórii príležitosť prehovoriť „jedným hlasom“ ako významný diplomatický aktér na svetovej scéne.