Back to top
Klinčeková revolúcia
Lisabon, Portugalsko, 25. apríla 1974
Eduardo Gageiro
Fotografia
Reprodukcia
Eduardo Gageiro, Portugalsko

Vojenský puč v roku 1974 zvrhol vládnucu diktatúru v Portugalsku. Armádni dôstojníci, ktorí sa horlivo snažili zaviesť demokratické a hospodárske reformy a začať dekolonizáciu, napokon získali podporu portugalskej verejnosti. Prevažne pokojná „klinčeková revolúcia“, nazvaná podľa kvetov, ktoré ľudia vkladali vojakom do hlavní, priviedla krajinu na cestu k demokracii.