Back to top
Prvý európsky pochod proti nezamestnanosti
Taliansko, 1978
Plagát
Reprodukcia
International Institute for Social History, Amsterdam, Holandsko

Recesia ohrozovala sociálnu súdržnosť v dôsledku zvyšujúcej sa nezamestnanosti, vylúčenia a odcudzenia. V roku 1978 sa prijali koordinované kroky, keď niekoľko odborových zväzov usporiadalo prvý európsky pochod proti nezamestnanosti, ktorý signalizoval europeizáciu úsilia odborov a povedomia o nadnárodných záujmoch.