Back to top
Prvá atómová bomba Sovietskeho zväzu
Moskva, Sovietsky zväz, druhá polovica 20. storočia
Fotografia
Политехнический музей / Polytechnické múzeum, Moskva, Rusko

Znovu sa vynorili ostré ideologické rozdiely medzi liberálnymi demokraciami na Západe a komunizmom na Východe, ktoré zvyšovali hrozbu novej svetovej vojny.