Back to top
Lídri Spojencov nanovo skladajú Európu
Londýn, Spojené kráľovstvo, 1945
Karikatúra
Reprodukcia
Punch, Londýn, Spojené kráľovstvo

Hranice sa zmenili a nútene sa presídľovali celé skupiny obyvateľstva. Západní Spojenci súhlasili s posunom poľskej hranice na západ aj s ovládnutím baltských štátov Sovietskym zväzom. K ďalším zmenám hraníc došlo v Taliansku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Československu. Nemecko a Rakúsko boli rozdelené na okupačné zóny.